دانلود جزوه دوره صهیونیسم شناسی

دانلود جزوه دوره آموزشی صهیونیسم شناسی جهت استفاده فراگیران دوره 2 روزه صهیونیسم شناسی سردار بی نشان جزوه آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد. اکثر سوالات نیز از قسمت های آبی رنگ می باشد.

این آزمون در روز دوم دوره آموزشی مورخ 13 آذر ماه ساعت 13 برگزار میشود. و در صورت عدم قبولی یا عدم شرکت در آزمون گواهی پایان دوره اعطاء نخواهد شد.

نتایج آزمون در انتهای دوره ساعت 17 اعلام و گواهی قبول شدگان اعطاء می گردد.

دانلود جزوه آموزشی

 

آغاز به کار کمیته سایبری موسسه

آغاز به کار کمیته سایبری موسسه

لینک صفحه فلسطین آزاد در فیس بوک

لینک صفحه سردار بی نشان در فیس بوک

 

بياييد هم قسم بشیم:

اول اینکه بیایید هم قسم بشیم بزرگترین گروه ضدصهیونیستی فارسی را ایجاد کنیم.

ادامه مطلب...