درباره ما

موسسه نور قدس جوان

موسسه نور قدس جوان در بهمن ماه 1386 به همت جمعي از دانشجويان و طلاب و با استعانت از خداوند كريم و در سايه توجهات منجي عالم بشريت، حضرت صاحب الزمان (عج) و با پذيرش درك عميق استراژيك رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) و رهنمود هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مبني بر نابودي اسرائيل به عنوان يك پديده شوم بنيان نهاده شد.

اين موسسه مجموعه اي است مستقل و غير دولتي كه فعاليت هاي خود را در راستاي تحقق بخشيدن به دو هدف ذيل پي گيري مي نمايد:

يك- شناخت و اشاعه ماهيت صهيونيسم

دو- اشاعه فرهنگ مبارزه با صهيونيسم