ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل در آينه مطبوعات

ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل

خدا را شاكريم كه به همت اعضاي موسسه با راه اندازي ستاد بزرگداشت تسخير سفارت علي رغم فرصت كه امكان خيلي از برنامه ها را از ما سلب كرد، اما توانستيم كارهاي درخور توجهي انجام دهيم.

اگر تا ديروز كسي از اين موضوع اطلاعي نداشت، اگر تا ديروز مطلبي با اين مظمئن در فضاي سايبري وجود نداشت، اما امروز با كمك رسانه هاي عزيز و بازتاب خبرهاي ارسالي ستاد فضاي اينترنت مملو از خبر و مطلب از تسخير سفارت اسرائيل مي باشد. لذا لازم است از خبرگزار ذيل به جهت درج اخبار مربوط به تسخير سفارت اسرائيل تشكر و قدرداني نماييم.

ادامه مطلب...

تاراج ميراث ملي ايران توسط اسرائيلي ها + عكس

اشياء عتيقه ايراني دزديده شده توسط اسرائيلي ها همزمان با سالروز تسخير سفارت اسرائيل موسسه نور قدس جوان سندي از جنايات اسرائيلي ها در زمان حضورشان در ايران را منتشر مي نمايد. یکی از نتایج حضور اسرائیلی ها در ایران تاراج میراث ملی ایران بود و جالب این است که این مساله در دوره حکومت باستان پرست پلهوی اتفاق می افتاد.

ادامه مطلب...

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

به مناسبت سالروز تسخير سفارت اسرائيل و قطع كامل روابط سياسي با رژيم نا مشروع رژيم صهيونيستي در عصر روز 22 بهمن 1357 موسسه نور قدس جوان براي اولين بار اقدام به انتشار تصاوير ديده نشده از تسخير سفارت اسرائيل و افتتاح سفارت فلسطين نموده است.

ادامه مطلب...

ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل راه اندازي شد

ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل راه اندازي شد

در 22 بهمن سال 1357 تنها ساعاتي پس از پيروزي انقلاب سفارت اسرائيل تسخير و سپس به مردم فلسطين هديه مي شود. متاسفانه رويدادي به اين مهمي تاكنون مغفول مانده است، لذا موسسه نور قدس جوان اقدام به راه اندازي ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل نموده است.

ادامه مطلب...

دفتر موسسه نورقدس جوان در اسناد سفارت اسرائيل و ساواك

دفتر موسسه نورقدس جوان ، پلاك 18

برخي اسناد موجود، مربوط به شناسايي صاحبان و ساكنان پيراموني ساختمان نمايندگي رژيم صهيونيستي مي باشد كه از شواهد ساختمان پلاك 18 آن زمان با توجه به نشاني هايي كه در برخي از اسناد ساواك آمده همين دفتر فعلي موسسه نور قدس جوان مي باشد.

ادامه مطلب...

مروري بر روابط شاه و اسرائيل؛ جنايت ها و خيانت ها

مروري بر روابط شاه و اسرائيل؛ جنايت ها و خيانت ها

يعقوب نيمرودي مامور موساد در ايران:
«اگر يك روز به تو اجازه دهند كه از كارهايي كه ما در تهران انجام داده‌ايم، آگاه شوي، از آن چه مي‌شنوي، وحشت خواهي كرد. حتي نمي‌تواني آن را تصور كني.» 

ادامه مطلب...