دفتر موسسه نورقدس جوان در اسناد سفارت اسرائيل و ساواك

دفتر موسسه نورقدس جوان ، پلاك 18

برخي اسناد موجود، مربوط به شناسايي صاحبان و ساكنان پيراموني ساختمان نمايندگي رژيم صهيونيستي مي باشد كه از شواهد ساختمان پلاك 18 آن زمان با توجه به نشاني هايي كه در برخي از اسناد ساواك آمده همين دفتر فعلي موسسه نور قدس جوان مي باشد.

 سند اول
در اين سند، رابط سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با ساواک، از مقامات ذي‌ربط امنیت داخلی کشور (اداره کل سوم) درخواست مي‌کند که برخی خانه‌های اطراف ساختمان نمایندگی رژیم صهیونیستی و صاحبان و ساکنان اماکن پیرامونی آن را شناسایی کرده و تحت نظر و مراقبت قرار دهند. در این دستور چنین نوشته شده است:

از: نوذر
موضوع: تصدیق و تأیید و بررسی صحت و سقم امنیتی همسایگان سفارتخانه ما
ما خیلی سپاسگذار خواهیم شد اگر چنانچه به منزله اقدامات احتیاطی، شناسنامه بعضی از ساکنین خانه‌های مجاور سفارتخانه ما را که به قرار زیر مي‌باشد، بررسی امنیتی و تحقیقی فرمائید:
الف) ساکنین بلوک آپارتمان‌ها در شماره 1510/149- خیابان کاخ- این عمارت عملاً متصل به سفارت و دسترسی خوبی به آن دارد.
ب) از عمارت شماره 84 در خیابان کاخ دید خوبی برای درب ورودی سفارت وجود دارد. من خصوصاً دفتر شرکت برج را متذکر مي‌شوم.
ج) آن جا هم چنین از عمارت شماره 18 (دفتر موسسه نور قدس جوان) در خیابان بزرگمهر دید بسیار خوبی از سفارت وجود دارد. در این عمارت دفاتر یونیسف که متصدی کارهای ایران و عراق است وجود دارد .(1)

سند دوم
ساواک پس از دریافت این نامه به طور فوری و سریع دستور مي‌دهد که مطابق آن چه اسرائیلی‌ها در نظر دارند، هویت ساکنان خانه‌ها و اماکن یاد شده مورد بازنگری و شناسایی قرار گیرد.
بنابراین شهربانی کل کشور موظف گردید براساس دستورات صادره از ساواک، نسبت به شناسایی ساکنان و خانه‌ها و اماکن اطراف نمایندگی اسرائیل بررسی به عمل آورد. رئیس ساواک طی نامه‌اي در این باره نوشت:

از رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور – سپهبد نصيري
به : شهرباني كل كشور (اداره اطلاعات)
با بررسی‌های معموله مشخص گردید ساختمان پلاک 18 (دفتر موسسه نور قدس جوان)  واقع در خیابان بزرگمهر دارای دید کامل روی نمایندگی مذکور است
... خواهشمند است دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، مشخصات کامل کلیه ساکنین منازل مذکور را سریعاً به این سازمان ارسال دارند.
امضاء سپهبد نصيري، با امضاي از طرف هاشمي (2)

سفارت رژيم صهيونيستي در قبل از انقلاب

سند سوم
به دنبال نامه رئیس ساواک، رئیس شهربانی کل کشور، چند روز بعد در پاسخ ضمن اشاره به پاره‌اي تمهیدات مراقبتی و حفاظتی از نمایندگی اسرائیل چنین نوشت:

از شهرباني كل كشور (اداره اقامت بيگانگان) رئيس شهرباني كل كشور – سهبد صدري
به: رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
به منظور حفاظت از نمایندگی مذکور و مؤسسات و افراد وابسته به آن، قبلاً پیش‌بینی و اقدامات لازم به عمل آمده و در محل‌های مربوطه پاس ثابت برای مراقبت و حفاظت و جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سویی گمارده [است]. با توجه به نامه شماره 12479/823، مورخ 1/4/1350 آن سازمان. از محل نمایندگی و منزل آقای مئیر عزری رئیس نمایندگی مزبور نیز آلارم نصب گردیده که دستگاه ....دهنده آن در کلانتری‌های 7 و 2 قرار دارد که در مواقع لزوم بتوانند در اولین فرصت با مأمورین انتظامی تماس حاصل نمایند. از لحاظ شناسایی ساکنین پلاک‌های 84 در خیابان کاخ و پلاك 18  (دفتر موسسه نور قدس جوان) در خیابان بزرگمهر هم اقدام لازم به عمل آمده و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.
امضاء سهبد صدري، با امضاي از طرف سرلشكر جعفري (3)

سند چهارم
براساس پی‌گيری‌ها و تمهیدات اطلاعاتی و امنیتی یاد شده، مأموران اطلاعاتی و انتظامی رژیم پهلوی هرگونه حرکت غیرعادی پیرامون نمایندگی، قرارگاه‌ها و منازل مأموران اسرائیلی را به طور جدی و با شدّت تحت تعقیب و کنترل و بررسی قرار مي‌دادندساواک پس از اجرای دستور‌العمل رابط موساد، طی گزارشی با موضوع «ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل» در این خصوص چنین تصریح کرده است:

به : مدیریت کل اداره هشتم
از: اداره دوم عملیات 823
موضوع: ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل
محترماً باستحضار مي‌رساند: سرویس زیتون تقاضا نموده بود که به منزله اقدامات احتیاطی، سوابق ساکنین خانه‌های شماره 151/149 و 84 و 18  (دفتر موسسه نور قدس جوان)  واقع در خیابان کاخ و بزرگمهر را که مشرف به نمایندگی اسرائیل مي‌باشد بررسی امنیتی و تحقیقی مي‌نماییم.
مراتب به عرض مدیریت کل رسید مقرر فرمودند:
«شرح لازم به شهربانی بنویسید- اسامی افراد و اخذ و سوابق آنان بررسی شود».
در اجرای اوامر مراتب بنحو مقتضی به شهربانی کل کشور اعلام گردید تا پیش‌بینی‌های لازم حفاظتی بعمل آورند. در مورد ساکنین پلاکهای موردنظر مجدداً تحقیق و مشخصات کلیه آنان اخذ و سوابق افراد از فیش مرکزی استعلام گردید.
اداره کل چهارم ضمن ارسال نامه شهربانی کل کشور که منظم به لیست صورت اسامی ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل است تقاضا نموده که سوابق آنان را بررسی نموده و نتیجه را اعلام داریم تا پاسخ مقتضی از طریق آن اداره کل به شهربانی کل کشور داده شود.
به عرض مي‌رساند سوابق کلیه ساکنین پلاکهای موردنظر از فیش مرکزی و فیش اداره کل هشتم استعلام گردیده دو نفر از ساکنین دارای سوابقی به شرح زیر مي‌باشند:
) مهدی حکیمیان کارمند دفتر سازمان یونسکو در ایران (پلاک 18 خیابان بزرگمهر)
نامبرده معاون امور اداری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران مي‌باشد ... (4)

دفتر موسسه نور قدس جوان در خيابان بزرگمهر

سند پنجم
پس از دریافت گزارش مزبور، اداره کل هشتم ساواک، بلافاصله طی نامه‌اي به اداره چهارم چنین اعلام مي‌کند:
از : مدير كل اداره هشتم
به مديريت كل اداره چهارم 421
درباره: ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل
بازگشت به شماره 3229/421-[مورخ] 30/12/1350، سوابق ساکنین اطراف نمایندگی اسرائیل (پلاک‌های 151/149-18-84) در این اداره کل و فیش مرکزی بررسی شد. ساکنین پلاک‌های موردنظر تا این تاریخ فاقد سوابق مضره سیاسی مي‌باشند .(5)

پي نوشت
1- سند ساواك ، نامه شماره 366، مورخ 19 سپتامبر 1971 / 28 شهريور 1350 ش
2- سند ساواك، نامه شماره 15049/823، مورخ 5/7/1350، ،طبقه بندي سري
3- سند شهرباني كل كشور، نامه شماره 22-5-276 مورخ 10/7/1350 ،طبقه بندي سري
4- سند ساواك، گزارش مورخ 19/1/1350 ،طبقه بندي سري
5- سند ساواك، گزارش 10346/823، مورخ 20/1/1351، طبقه بندي خيلي محرمانه 

برگرفته از كتاب ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، جلد اول

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن

نظرات  

 
0/0 #1 سردارهور 1394-02-22 14:21
سلام
کارتون عالیه خداقوت انشاالله که موفق باشین ....
پاسخ به این نظر