تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

به مناسبت سالروز تسخير سفارت اسرائيل و قطع كامل روابط سياسي با رژيم نا مشروع رژيم صهيونيستي در عصر روز 22 بهمن 1357 موسسه نور قدس جوان براي اولين بار اقدام به انتشار تصاوير ديده نشده از تسخير سفارت اسرائيل و افتتاح سفارت فلسطين نموده است.

گفتني راجع به تسخير سفارت اسرائيل تنها آرشيو روزنامه اطلاعات از اين موضوع عكس برداري نموده است و تصاوير فوق از ارشيو اين روزنامه خريداري شده است.

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

تصاوير منتشر نشده از تسخير سفارت اسرائيل در ايران

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن