كتاب داستان يحيي و فلسطين

كتاب داستان يحيي و فلسطيناولين كتاب داستاني ويژه كودكان به همت موسسه نور قدس جوان كه به قلم دكتر محمد صادق كوشكي نگاشته شده است، در سال 1391 به تيتراژ 10 هزار نسخه چاپ و منتشر شد.

قيمت پشت جلد اين كتاب 2000 تومان مي باشد، كه براي سازمان ها و ارگان هايي كه قصد هديه آن را دارند تخفيف ويژه اي داده خواهد شد.